Cá trê

Đặc điểm của Cá trê

Cá trê là một loài cá có xương sống ở các vùng nước ngọt và bờ biển của tất cả các lục địa, ngoại trừ Nam Cực. Nhiều đại diện của họ này được tìm thấy ở các lưu vực sông của biển Baltic, biển Đen và biển Caspi. Và mặc dù vùng nước ngọt nông được coi là môi trường sống truyền thống của những sinh vật này, một số loài lại cảm thấy tuyệt vời khi ở trong nước mặn

So sánh
Mã: 76b31898986b Danh mục: Từ khóa: