Các tính năng có lợi của thịt bê

Thịt bê có chứa vitamin, axit amin và các chất dinh dưỡng hữu ích khác. Ngay cả việc xử lý nhiệt cũng không ảnh hưởng đến thành phần hóa học của thịt và cơ thể con người nhận được các chất ở dạng nguyên sinh của chúng.

So sánh
Mã: 1d8c0abafbce Danh mục: