Mận đỏ

Mận đỏ có nguồn gốc từ Đông Ấn Độ. Nó từ lâu đã được trồng ở Sri Lanka, Đông Dương và các đảo Thái Bình Dương.

So sánh
Danh mục: